امــــــــــــدادگـــــــــــران امداد خودرو کـــشور

درباره ما

ما انجمن صنفی امدادگران کشور  متشکل از نزدیک به ۱۱ هزار امدادگر و تعمیرکار از  سرتاسر  ایران هستیم.

دیدگاه ما

جمع آوری و سامان دهی لیست امدادگران کل کشور و طبقه بندی آنها بر اساس استان و شهر و امکانات امدادگر.

درباره امدادگران کشور

معرفی امدادگران کشور

مـــانـــدگـــاریـــــــــــــــم

چون خدمت گذاریم!

پایگاه اطلاع رسانی امدادگران کشور با هدف دسترسی سریع و آسان امدادخواهان به لیست بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده امدادگران بر اساس استان و شهر  راه اندازی گردیده است.

همچنین امدادخواهان می توانند بعد از اتمام عملیات امداد توسط امدادگر، با مراجعه به سایت امدادگران کشور، نسبت به ثبت امتیاز برای عملکرد امدادگر مربوطه اقدام نمایند. تا امدادخواهان بعدی نیز با اتکا به این امتیاز دهی با آرامش خاطر با امدادگر مورد نظر خود تماس حاصل فرمایند.